Bulacan Polytechnic College

Bulacan, Philippines

Owned and Managed by the Provincial Government of Bulacan

Announcement: Old Students (Grade 12; College - 2nd year, 3rd year, 4th year)

September 19, 2020

Sa mga Old Students (Grade 12; College - 2nd year, 3rd year at 4th year)

Ang itinakdang araw ng pagkuha ng inyong Certificate Of Enrollment (COE) ay pansamantalang ipagpapaliban upang bigyang daan ang naka-schedule na Student Orientation sa...

Schedule for the releasing of Certificate of Enrollment

September 2, 2020

To see the schedule for the releasing of Certificate of enrollment, please click this link:

https://www.facebook.com/bpcMalolosMainCampus/posts/1577504519118276

BPC online enrollment is still open (For School Year 2020-2021)

August 23, 2020

BPC Online ENROLLMENT is STILL OPEN (For School Year 2020-2021)

  1. To learn more, visit the portal: http://bulacanpolytechniccollege.com
  2. Click Services and select Student Portal

Despite the challenges of the present COVID-19 crisis, BPC is...

Another Homegrown Leader for Bulacan Polytechnic College

October 2, 2020

The passing of our former College President Dr. Perlita "Pearl" Cruz left a huge sorrow in the hearts of every BPCian whose lives were touched by her strong and passionate spirit. Known by her closest colleagues as The Iron Lady of BPC, her...

BPC e-Learning tumugon sa Online Class dulot ng Covid-19

September 28, 2020

"Hindi ako papayag na mahinto ang edukasyon sa BPC kahit may pandemic" - Dr. Rosemarie S. Guirre, MIS Dept. Head

Ika-28 ng Setyembre, ipinaliwanag sa ginanap na Student Online Orientation ang kakayahan ng BPC e-Learning application na tila...

Pagbubukas ng Taong-Pampaaralan 2020-2021 isiginawa Online

September 21, 2020

Ika-21 ng Setyembre nagsagawa ng student online orientation ang Bulacan Polytechnic College upang bigyang kaalaman ang mga estudyante at maging ang mga magulang sa mga pagbabagong magaganap dulot ng COVID-19 ngunit gayun pa man ang dalubhasaan ay...