Bulacan Polytechnic College

Bulacan, Philippines

Owned and Managed by the Provincial Government of Bulacan

Announcement: Old Students (Grade 12; College - 2nd year, 3rd year, 4th year)

September 19, 2020

Sa mga Old Students (Grade 12; College - 2nd year, 3rd year at 4th year)

Ang itinakdang araw ng pagkuha ng inyong Certificate Of Enrollment (COE) ay pansamantalang ipagpapaliban upang bigyang daan ang naka-schedule na Student Orientation sa ika-Sept.21 hanggang Sept. 24, 2020.

Huwag mag-alala mga old students sapagkat kayo ay enrolled na sa ating Dalubhasaan at kasama na rin kayo sa darating na Student Orientation at makakapasok na rin kayo sa inyong mga Virtual class schedule.

Maaring kumuha ng inyong COE kung ito ay inyong kakailanganin sa aplikasyon sa scholarship ngunit kinakailangan munang tumawag sa 09974712274 para sa iskedyul ng inyong pagpunta.

Maraming salamat.

The Registrar